Anaphora

Go back to the overview

Deze in Rotterdam gevestigde musici leerden elkaar kennen op de Codarts Jazz afdeling. Met hun project “Anaphora” brengen zij een repertoire van eigen composities en arrangementen geïnspireerd door hun ervaringen en bespiegelingen op het gebied van muziek en kunst. Hun muziek is sterk beïnvloed door free jazz en groove, maar ook door klassieke muziek.

Anaphora is het geesteskind van pianist Filippo Deorsola, bassist Jonathan Ho-Chin-Kiat en drummer Ap Verhoeven. De band werd opgericht op basis van zowel een muzikale als een menselijke verbinding tussen de drie muzikanten en deze verbinding werd verder uitgebreid door middel van eigen composities en arrangementen. Hoewel de band oorspronkelijk was gericht op het ontwikkelen van een meer gerichte aanpak op basis van vrije improvisatie, werd het bandgeluid een spiegelbeeld van de brede invloeden van de drie muzikanten samen: van free jazz tot folk en van avant-garde tot groove.

Bereid je voor op Anaphora’s soundscapes en geniet, net als de band op het podium, van muziek die in de eerste plaats is gebaseerd op authentieke en oprechte menselijke interactie.

Anaphora is the brainchild of Pianist Filippo Deorsola, Bassist Jonathan Ho-Chin-Kiat and Drummer Ap Verhoeven. The band was created on the basis of both a musical and human connection between the three musicians and this connection was further expanded upon through original compositions, arrangements. Though originally the band was set on developing a more focused approach based on free improvisation, the band-sound became a mirror of the three musicians’ wide-ranging influences: from free jazz to folk and from avant-garde to groove. Prepare to be drawn into Anaphora’s soundscapes and enjoy, just like the band on stage, music that is based first and foremost, on authentic and sincere human interaction.”

Line Up

Filippo Deorsola (Piano)
Jonathan Ho Chin Kiat ( Bass)
Ap Verhoeven ( Drums)